جزییات موسسه

Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX)
کد موسسه
کشور
پیوند اینترنتی
edomexinforma.com/tag/icamex/
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۱۹٫۲۴۶۶۶۶
طول جغرافیایی
‎−۹۹٫۵۸