جزییات موسسه

SNICS, Depositario Nacional de Referencia de Semillas (DNRS)
کد موسسه
MEX263
کشور
پیوند اینترنتی
snics.sagarpa.gob.mx/
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
19.533055
طول جغرافیایی
-99.195