جزییات موسسه

Strategic Resource Research Centre MARDI
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲٫۹۹
طول جغرافیایی
۱۰۱٫۷