جزییات موسسه

Universiti Putra Malaysia
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲٫۹۹۱۶
طول جغرافیایی
۱۰۱٫۷۱۶۳