جزییات موسسه

Genebank and Seed Centre
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵٫۵۴۰۲۵
طول جغرافیایی
۱۰۰٫۴۶۹۳۷۸