جزییات موسسه

International crop research institute for the semi-arid tropics
کد موسسه
NER047
نوع
CGIAR
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
13.51
طول جغرافیایی
2.12