جزییات موسسه

International crop research institute for the semi-arid tropics
کد موسسه
نوع
CGIAR
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۱۳٫۵۱
طول جغرافیایی
۲٫۱۲