جزییات موسسه

Experimental Garden, Radboud University Nijmegen
کد موسسه
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۱٫۸۲۲۵۸۷
طول جغرافیایی
۵٫۸۷۳۱۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum sp.
Solanum incanum
Solanum nigrum
Solanum scabrum
Solanum villosum
سایر
۵۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020