جزییات موسسه

Apelsvoll Agricultural Research Station
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۶۱
طول جغرافیایی
۱۰٫۳