جزییات موسسه

Svalbard Global Seed Vault
کد موسسه
NOR051
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
78.23583
طول جغرافیایی
15.49139