جزییات موسسه

Svalbard Global Seed Vault
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۷۸٫۲۳۵۸۳
طول جغرافیایی
۱۵٫۴۹۱۳۹