جزییات موسسه

HortResearch, Mt. Albert Research Centre
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۳۶٫۵۵
طول جغرافیایی
۱۷۴٫۴۷