جزییات موسسه

Oman Animal and Plant Genetic Resources Center
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
oapgrc.gov.om
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۳٫۵۹۵۶۴
طول جغرافیایی
۵۸٫۱۷۸۶۵