جزییات موسسه

Central Cotton Research Institute, Multan
کد موسسه
PAK009
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.ccri.org.pk
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
30.1
طول جغرافیایی
71.36