جزییات موسسه

Estación Experimental Agraria Baños del Inca
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۷٫۱۶
طول جغرافیایی
‎−۷۸٫۴۶