جزییات موسسه

Estación Experimental Agraria Illpa
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱۵٫۸۴
طول جغرافیایی
‎−۷۰٫۰۶