جزییات موسسه

Programa de Investigación en Hortalizas, Universidad Nacional Agraria La Molina
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱۲٫۰۶
طول جغرافیایی
‎−۷۷٫۰۳