جزییات موسسه

South East Asian Banana Germplasm Resources Centre, Davao Experimental Station, Bureau of Plant Industry
کد موسسه
PHL019
نوع
Regional
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
7.05
طول جغرافیایی
125.43