جزییات موسسه

Maligaya Rice Research and Training Centre
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۱۲٫۵۹
طول جغرافیایی
۱۲۱٫۳