جزییات موسسه

Crop improvement and plant genetic resources section
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۱۴٫۵۶۹۲
طول جغرافیایی
۱۲۰٫۹۸۹۹