جزییات موسسه

Department of Agriculture, Papua New Guinea University of Technology
کد موسسه
PNG005
نوع
Parastatal
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
-9.3
طول جغرافیایی
147.07