جزییات موسسه

Department of Agriculture, Papua New Guinea University of Technology
کد موسسه
نوع
Parastatal
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۹٫۳
طول جغرافیایی
۱۴۷٫۰۷