جزییات موسسه

Sir Alkan Tololo Research Centre, Bubia
کد موسسه
نوع
Parastatal
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۶٫۴۵
طول جغرافیایی
۱۴۷