جزییات موسسه

Institute of Medicinal Plants
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۲٫۲۵
طول جغرافیایی
۱۶٫۵۳
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
asarabacca
۴۴
mountain arnica
۲۷
bear-grape
۲۱
sweetscented bedstraw
۳
نامشخص
۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Asarum
Arnica
Arctostaphylos
Asperula
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Asarum europaeum
Arnica montana
Arctostaphylos uva-ursi
Asperula odorata
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
26 September 2017