جزییات موسسه

Plant Breeding Station Nagradowice
کد موسسه
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۲٫۳
طول جغرافیایی
۱۷٫۱۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
european yellow lupine
۱
narrowleaf lupine
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Lupinus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Lupinus angustifolius
Lupinus luteus
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020