جزییات موسسه

Estação Nacional Melhoramento Plantas
کد موسسه
PRT004
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
38.88
طول جغرافیایی
-7.15
محصولات دارای بیشترین نماینده
chickpea
fababean
grasspea
cowpea
lentil
نامشخص
843
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
subterranean clover
626
chickpea
264
faba bean
195
pea
52
flax
50
سایر
60
نامشخص
104
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium
Cicer
Vicia
Pisum
Linum
سایر
110
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium subterraneum
Cicer arietinum
Vicia faba
Pisum sativum
Linum usitatissimum
سایر
164
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
26 September 2017