جزییات موسسه

Banco de Germoplasma - Departamento de Recursos Genéticos e Melhoramento, Estação Agronómica Nacional, Instituto Nacional de Investigação Agrária
کد موسسه
PRT005
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
38.78
طول جغرافیایی
-9.22
محصولات دارای بیشترین نماینده
rice
wheat
maize
chickpea
grasspea
سایر
135
نامشخص
3,263
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
common bean
948
rice
919
rye
567
white lupin
305
yellow lupin
281
سایر
1,423
نامشخص
842
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Lupinus
Phaseolus
Oryza
Secale
Triticum
سایر
1,383
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Phaseolus vulgaris
Oryza sativa
Secale cereale
Lupinus albus
Lupinus angustifolius
سایر
2,257
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
26 September 2017