جزییات موسسه

Estação Nacional de Fruticultura 'Vieira Natividade'
کد موسسه
PRT009
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.iniap.min-agricultura.pt
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
39.32
طول جغرافیایی
-8.59