جزییات موسسه

Estação Nacional de Fruticultura 'Vieira Natividade'
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.iniap.min-agricultura.pt
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۹٫۳۲
طول جغرافیایی
‎−۸٫۵۹