جزییات موسسه

Jardim Botânico da Ajuda, Instituto Superior de Agronomia
کد موسسه
PRT069
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
38.72
طول جغرافیایی
-9.13