جزییات موسسه

Fruit Growing Research Station Bihor
کد موسسه
ROM031
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
47.24
طول جغرافیایی
22.32
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
peach
288
apricot
175
amygdalus
38
almond
1
amigdalus fenzliana
1
سایر
1
نامشخص
1
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Persica
Armeniaca
Amygdalus
Cerasus
Prunus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Persica vulgaris
Armeniaca vulgaris
Amygdalus sp.
Amygdalus communis
Amygdalus fenzliana
سایر
2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
25 February 2019