جزییات موسسه

Research and Development Center for Fruit Growing - Geoagiu
کد موسسه
ROM039
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
45.58
طول جغرافیایی
23.12
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
walnut
47
cherry plum
8
black walnut
2
english walnut
2
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Juglans
Prunus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Juglans sp.
Prunus cerasifera
Juglans nigra
Juglans regia
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
25 February 2019