جزییات موسسه

Unité de Recherche en Culture In-vitro (URCI)
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۱۴٫۷۰۱۹
طول جغرافیایی
‎−۱۷٫۴۲۱۸