جزییات موسسه

Centre for Agricultural Research in Suriname
کد موسسه
نوع
Parastatal
کشور
پیوند اینترنتی
www.celos.sr.org
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵٫۸۱۳۳
طول جغرافیایی
‎−۵۵٫۲۱۳۶