جزییات موسسه

Potato Research and Breeding Institute
کد موسسه
نوع
Private
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۹٫۱۱
طول جغرافیایی
۲۰٫۳۵