جزییات موسسه

Research Breeding Station
کد موسسه
نوع
Private
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۸٫۳۴
طول جغرافیایی
۱۷٫۴۸