جزییات موسسه

Capellagården
کد موسسه
SWE046
نوع
Private
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
apple
12
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Malus
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Malus domestica
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
26 September 2017