جزییات موسسه

Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård
کد موسسه
SWE075
نوع
Non-Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۶۰٫۵۶
طول جغرافیایی
۱۵٫۷۸