جزییات موسسه

The Swedish Elite Plant Station
کد موسسه
نوع
Private
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۶٫۱
طول جغرافیایی
۱۴٫۱۷