جزییات موسسه

The Swedish Elite Plant Station
کد موسسه
SWE088
نوع
Private
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
56.1
طول جغرافیایی
14.17