جزییات موسسه

Pistachio Research Unit, Department of Horticulture, Arab Centre for the Studies of Arid Zones and Dry Lands
کد موسسه
نوع
Regional
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۳٫۲۵
طول جغرافیایی
۳۶٫۲۴