جزییات موسسه

Genetic Resources Department, General Commission for Scientific Agricultural Research
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۳٫۳
طول جغرافیایی
۳۶٫۱۸