جزییات موسسه

Genetic Resources Department, General Commission for Scientific Agricultural Research
کد موسسه
SYR055
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
33.3
طول جغرافیایی
36.18