جزییات موسسه

Plew Horticultural Experimental Station
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۱۲٫۵۳
طول جغرافیایی
۱۰۲٫۱۳