جزییات موسسه

Fengshan Tropical Horticultural Experiment Station
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۲۲٫۳۶
طول جغرافیایی
۱۲۰٫۱۷