جزییات موسسه

Kabohe Community Seedbank
کد موسسه
نوع
Private
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۰٫۶۵۷۳۲
طول جغرافیایی
‎−۰٫۶۰۸۶۵