جزییات موسسه

Nikitskyi Botanical Gardens
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۴٫۳
طول جغرافیایی
۳۴٫۰۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
amaranth
نامشخص
۴٬۷۱۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
peach
۷۰۰
apple (tree)
۵۲۲
apricot
۳۵۳
sweet cherry
۳۴۲
pomegranate
۳۲۷
سایر
۲٬۴۸۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Persica
Malus
Punica
Iris
سایر
۲٬۰۳۶
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Persica vulgaris
Malus domestica
Prunus armeniaca
Prunus avium
Punica granatum
سایر
۲٬۶۴۶
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 4,727 عبارت است از 5.65. نمره کمینه 2.85 و نمره بیشینه 8.00 است.