جزییات موسسه

Botanical Gardens
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۸٫۶۲
طول جغرافیایی
۲۲٫۳۰۵