جزییات موسسه

Imperial Valley Conservation Research Center, USDA/ARS
کد موسسه
نوع
Governmental
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۲٫۹۵۳۲۶
طول جغرافیایی
‎−۱۱۵٫۵۶۰۴۵