جزییات موسسه

Imperial Valley Conservation Research Center, USDA/ARS
کد موسسه
USA023
نوع
Governmental
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
32.95326
طول جغرافیایی
-115.56045