جزییات موسسه

Cherokee Nation SeedBank & Native Plant Site
کد موسسه
نوع
Governmental
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۵٫۸۵۳۹۱۴
طول جغرافیایی
‎−۹۴٫۹۸۶۴۲۹