جزییات موسسه

Department of Botany and Plant Sciences
کد موسسه
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۳٫۵۴
طول جغرافیایی
‎−۱۱۷٫۲۲