جزییات موسسه

Desert Legume Program
کد موسسه
نوع
Governmental
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۲٫۲۷۵۸۶۶
طول جغرافیایی
‎−۱۱۰٫۹۳۹۹۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
beans
cowpea
grasspea
chickpea
pigeonpea
نامشخص
۲٬۵۴۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
beans
۳۶
cowpea
۱۹
grasspea
۱۰
chickpea
۳
pigeonpea
۳
نامشخص
۲٬۵۴۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Acacia
Lupinus
Astragalus
Vachellia
Senna
سایر
۱٬۵۹۶
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Unident spp.
Lupinus spp.
Senna artemisioides
Astragalus spp.
Lupinus argenteus
سایر
۲٬۴۴۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۶ مه ۲۰۱۴
۵ مه ۲۰۱۴
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,618 عبارت است از 5.21. نمره کمینه 3.90 و نمره بیشینه 7.50 است.