Detaily genové banky

Agriculture Technology Transfer Center Vlore
Kód ústavu
ALB020
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
40,29
Zeměpisná délka
19,29
Nejvíce zastoupené plodiny
apple
Neurčeno
263
Nejvíce zastoupené názvy plodin
grape
76
fig
41
olive
29
plum
19
pear
18
Ostatní
89
Nejvíce zastoupený Rod
Vitis
Prunus
Ficus
Olea
Pyrus
Ostatní
57
Nejvíce zastoupené Druhy
Vitis vinifera
Ficus carica
Olea europaea
Prunus domestica
Pyrus communis
Ostatní
89
Poslední aktualizace datové průvodky
10 February 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 272 přírůstků je 8.27, s minimálním skóre 7.60 a maximálním skóre 8.70.