Detaily genové banky

Division of Viticulture and Pomology, University of Natural Resources and Life Sciences
Umístění
Zeměpisná šířka
48,22
Zeměpisná délka
15,17
Nejvíce zastoupené názvy plodin
apple tree
187
pear tree
73
walnut
41
ussurian pear
1
Nejvíce zastoupený Rod
Malus
Pyrus
Juglans
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus domestica
Pyrus communis
Juglans regia
Pyrus ussuriensis
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 302 přírůstků je 3.56, s minimálním skóre 2.80 a maximálním skóre 4.40.