Detaily genové banky

Office of the Styrian Regional Government, Trial Station for Horticulture and Viticulture Haidegg
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
47,05
Zeměpisná délka
15,22
Nejvíce zastoupené názvy plodin
apple tree
274
pear tree
144
ussurian pear
1
Nejvíce zastoupený Rod
Malus
Pyrus
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus domestica
Pyrus communis
Pyrus ussuriensis
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 419 přírůstků je 5.99, s minimálním skóre 5.65 a maximálním skóre 6.85.