Detaily genové banky

Office of the Styrian Regional Government, Trial Station for Horticulture and Viticulture Haidegg
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
47,05
Zeměpisná délka
15,22
Nejvíce zastoupené názvy plodin
apple tree
274
pear tree
144
ussurian pear
1
Nejvíce zastoupený Rod
Malus
Pyrus
Nejvíce zastoupené Druhy
Malus domestica
Pyrus communis
Pyrus ussuriensis
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 419 přírůstků je 5.99, s minimálním skóre 5.65 a maximálním skóre 6.85.