Detaily genové banky

Government Plant Breeding Station
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
51
Zeměpisná délka
3,45
Nejvíce zastoupené názvy plodin
fodder beet
118
fodder turnip
93
fodder rape
45
kentucky blue grass
28
cauliflower
15
Ostatní
10
Neurčeno
26
Nejvíce zastoupený Rod
Brassica
Beta
Poa
Lolium
Trifolium
Ostatní
2
Nejvíce zastoupené Druhy
Beta vulgaris
Brassica rapa
Brassica napus
Poa pratensis
Lolium perenne
Ostatní
39
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 335 přírůstků je 5.91, s minimálním skóre 3.40 a maximálním skóre 6.95.